WPS 2.0

OpenGIS Web Processing Service Interface Standard

Standard som beskriver regler för hur begäran med indata och svar med utdata ska specificeras för tjänster för bearbetning av geodata samt ett gränssnitt för hur en publicerad specifikation ska kunna sökas.

Läs om standarden