OGC SLD 1.1

Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service – Implementation Specification

Standard som utökar WMS-standarden:

1. Den gör det möjligt för den som utnyttjar en webbkarttjänst att vid anropet styra färgval och annan symbolisering. Standarden förutsätter att det finns ett språk för att beskriva regler för presentationen. Standarden SE definierar detta språk.

2. Den gör det möjligt att genom ett anrop få tillbaka en teckenförklaring.  

3. Den gör det möjligt för den som utnyttjar en webbkarttjänst att vid anropet styra med vilken WFS- eller WCS-tjänst som geodataskikt ska hämtas. På detta sätt kan en FPS-tjänst (Feature Portrayal Service) respektive en CPS-tjänst (Coverage Portrayal Service) definieras.

Standarden specificerar hur en fil som refereras vid WMS-anropet ska XML-kodas för dessa funktioner.    

Läs om standarden