Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22868:2011

Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22868:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22868:2011

Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a noise test code for determining, efficiently and under standardized conditions, the noise emission characteristics of portable, hand-held, combustion-engine-powered forest and garden machines, including chain-saws, brush-cutters, grass-trimmers, pole-mounted powered pruners, hedge-trimmers and garden blowers/vacuums. Noise emission characteristics include the A-weighted emission sound pressure level at the operator position and the A-weighted sound power level.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Skogsbruk (65.060.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22868:2011

Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna skogsmaskiner, SIS/TK 212

Internationell titel: Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2011)

Artikelnummer: STD-77122

Utgåva: 4

Fastställd: 2011-03-17

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 22868:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 22868:2021