Standard Svensk standard · SS-EN 13656:2020

Mark, slam, avfall och behandlat bioavfall -Uppslutning med saltsyra (HCI), salpetersyra (HNO3) och tetrafluorborsyra (HBF4) eller fluorvätesyra (HF) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13656:2020

Mark, slam, avfall och behandlat bioavfall -Uppslutning med saltsyra (HCI), salpetersyra (HNO3) och tetrafluorborsyra (HBF4) eller fluorvätesyra (HF) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies three methods for the digestion of soil, treated biowaste, sludge and waste by the use of an acid mixture composed of hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and hydrofluoric (HF) acid as the digestion solution.
Digestion with these acids is effectively considered as a total decomposition of the sample. For a broad range of samples the extracted analyte concentrations will reflect the total content in the sample.
This document is applicable for the following elements:
Aluminium (Al), antimony (Sb), arsenic (As), barium (Ba), beryllium (Be), cadmium (Cd), calcium (Ca), chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), iron (Fe), lead (Pb), magnesium (Mg), manganese (Mn), mercury (Hg), molybdenum (Mo), nickel (Ni), phosphorus (P), potassium (K), selenium (Se), silver (Ag), sodium (Na), strontium (Sr), sulfur (S), tellurium (Te), thallium (Tl), tin (Sn), titanium (Ti), vanadium (V), and zinc (Zn).
This document can also be applied for the digestion of other elements, provided the user has verified the applicability.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13656:2020

Mark, slam, avfall och behandlat bioavfall -Uppslutning med saltsyra (HCI), salpetersyra (HNO3) och tetrafluorborsyra (HBF4) eller fluorvätesyra (HF) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements

Artikelnummer: STD-80025664

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-11-09

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13656