Standard Magazine

Det här är ett arkiv med Standard Magazine-tidningar. Vi producerar inte längre nya nummer av tidningen.

Standard Magazine nr 1 2016

 • Gemensamt språk gynnar kulturarvet
 • Standarder allt viktigare för svenska exportföretag
 • Robot och människa sida vid sida
 • Smarta lyft bidrar till ökad patientsäkerhet

Standard Magazine nr 3 2015

 • Nya ISO 9001 gynnar alla branscher
 • Självkörande bilar snart på våra vägar
 • Enklare när alla ISO:s ledningssystem får samma struktur
 • Sverige föregångsland inom brandsäkerhet

Standard Magazine nr 2 2015

 • Klassning ska ge mer energisnåla byggnader
 • Bättre business med gränslös samverkan
 • Husen blir intelligenta med smart teknik
 • Materialet i byggnader påverkar miljön

Standard Magazine nr 1 2015

 • God vård för äldre – kvalitet i äldreboende och hemtjänst
 • Gemensamma riktlinjer för varje del av trygghetskedjan
 • Användarna driver utvecklingen av medicintekniska 
  produkter
 • Thomas Idermark tar rodret i SIS

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv