Nyhet · 2016-04-04

Så kommer du igång med ISO 9001

Standarden för kvalitetsledning, ISO 9001, är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. Är det dags för din organisation att börja jobba enligt ISO 9001? SIS projektledare Tina Bohlin delar med sig av tips på hur du kommer igång.

10 tips

1. Ledningen behöver vara delaktig och engagerad i arbetet. ISO 9001 är en ledningssystemstandard och den ska stödja ledningens arbete för att uppnåde resultat som organisationen eftersträvar.

2. Se till att kvalitetsarbetet matchar affärsmål och övergripande strategier.

3. Kommunicera internt varför ni arbetar med kvalitetsledning, så att alla är motiverade och med på tåget.

4. Försöka att engagera så många medarbetare som möjligt i kvalitetsarbetet. Kvalitetsledning handlar om att odla en förbättringskultur.

5. Gå en utbildning innan du drar igång arbetet. Med en utbildning som grund får du en bättre förståelse för vad ISO 9001 handlar om och hur du bäst implementerar den i verksamheten.

6. Börja med att kartlägga hur ni gör idag, och belys gärna det som inte fungerar så bra. Där det fungerar dåligt är personalen som mest motiverad att förbättra verksamheten. Skapa ett avvikelsehanteringssystem som fångar upp där något går snett och som följer upp att dessa ärenden behandlas. Basen i ledningssystemet är att hela tiden förbättra verksamheten utifrån inkomna avvikelser och förbättringsförslag.

7. Bygg ditt ledningssystem efterjust er organisation och utifrån er verksamhet med tillhörande omvärld. Snegla inte för mycket på hur andra gjort.

8. Sträva mot att ha så få dokumentsom möjligt.

9. Tänk på att det kan ta tid att köpa in system för dokument- och ärendehantering.

10. Kraven i standarden ska verkligen hjälpa din organisationatt bli bättre och bidra till att du får nöjdare kunder. Det leder oftast till nöjdare medarbetare på köpet!

Framgångsrecept enligt Tina Bohlin: 

  • Ledningens engagemang
  • Tillräckliga resurser
  • Involvera alla
  • Stegvis utbildning
  • Visualisera mål och mätningar
  • Enkelhet
  • Disciplin
  • Allt kan förbättras
  • Högt i tak – ingen syndabock

Utbildningar inom ISO 9001

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 - så lyckas du med övergången >>