Standard Svensk standard · SS 818135

Fönster - Glasningsmaterial för enkelglasning - Krav och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818135

Fönster - Glasningsmaterial för enkelglasning - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard fastlägger krav på glasningsmaterial för glasning av fönster i ytterväggar samt anger provningsmetoder för att bestämma dessa krav. Glasningsmaterial kan vara av typen kitt och fogmassor. Standarden är en försöksstandard i avvaktan på att större erfarenheter vinns om förhållandet mellan verkligt åldrande av glasningsmaterial och accelererat åldrande enligt denna standard. Två skilda provningsmetoder används - en laboratoriemetod och en metod för utomhusprovning av glasade fönsterbågar. Materialen kan vid laboratorieprovningen grupperas i två klasser med avseende på töjbarhet hos åldrade provkroppar. För att minska risken för adhesions- och kohesionsbrott får vid denna klassindelning töjningsmotståndet vid brott ej överstiga visst värde. Klass 1 avser kitter av traditionell typ med begränsad töjningsförmåga avsedda att användas i fönster där små rörelser i underlaget kan förväntas, t. ex i täckmålade fönster. Klass 2 avser kitt av fogmassetyp med avsevärd töjningsförmåga och avsedda att användas i de flesta typer av fönster.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818135

Fönster - Glasningsmaterial för enkelglasning - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows - Glazing material for single glazing - Requirements and te

Artikelnummer: STD-7177

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-12-25

Antal sidor: 4