Standard Swedish standard · SS 614314:2004

Identification cards - Certified identity card type ID-1

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 614314:2015 Amended by: SS 614314:2004/T1:2005
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 614314:2004

Identification cards - Certified identity card type ID-1
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 375 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 375 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I standarden anges datainnehåll och fältindelning för certifierade identitetskort avsedda för visuell avläsning.
Standarden avser identitetskort i format ID-1 enligt International Organization for Standardization (ISO).
Standarden anger krav på två olika layouter, liggande respektive stående. Liggande identitetskort kan kombineras med mikroprocessorkrets och/eller magnetrand enligt internationell standard. Stående identitetskort
kan endast kombineras med magnetrand. Dock kan i båda fallen även streckkod eventuellt också användas i det fria utrymmet på baksidan enligt utfärdarens egna riktlinjer. Liggande identitetskort kan förses med uppgift om medborgarskap.
Standarden omfattar fyra typer av användningsområden.
Identitetskort är avsedda för generell användning i samhället inklusive skyddande av alla typer av finansiella transaktioner där endast kortinnehavarens identitet behöver fastställas.
Tjänstekort är utfärdade av myndighet för viss personal som i tillägg till ovanstående funktioner också kan ange innehavarens myndighetsroll. Regler för Tjänstekort finns i Rikspolisstyrelsens författningssamling – Föreskrifter om tjänstekort (RPSFS 1988:9 (FAP 791-1))
Företagskort är identitetskort avsedda för användning internt och externt som utöver identitetsuppgifter innehåller uppgift om anställning i företag/organisation och eventuell roll i denna. Dessa utfärdas av aktuellt företag/organisation.
Identitetskort med företagsuppgift är identitetskort utfärdat av företag/organisation för annat företags/organisations räkning.

Subjects

Finances, banking, monetary systems, insurance (03.060) Identification cards and related devices (35.240.15)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 614314:2004

Identification cards - Certified identity card type ID-1
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 375 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 375 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-36392

Edition: 7

Approved: 6/11/2004

No of pages: 15

Replaces: SS 614314 , SS 614314 T2

Replaced by: SS 614314:2015