Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 667 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper:
a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar
b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T

Subjects

General (23.020.01) Stationary containers and tanks (23.020.10) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 667 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80010732

Edition: 1

Approved: 6/30/2017

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Amendment: SS-EN 1993-4-2:2007 , SS-EN 1993-4-2:2007