Standard Svensk standard · SS-EN 14181:2004

Utsläpp och utomhusluft - Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14181:2014 , SS-EN 14181:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14181:2004

Utsläpp och utomhusluft - Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver förfaranden för att fastställa kvalitetssäkringsnivåer (QAL) för automatiska mätsystem (AMS) som är installerade på industriella anläggningar för bestämning av rökgaskomponenter och andra parametrar i rökgaser.
Standarden beskriver:
— ett förfarande (QAL2) för att kalibrera AMS och för att bestämma variabiliteten för de uppmätta värden som erhållits från detta med syftet att validera lämpligheten hos ett AMS för den aktuella tillämpningen efter installationen av detta.
— ett förfarande (QAL3) för att upprätthålla och validera den kvalitet i mätresultaten som krävs under normal drift av ett AMS genom att kontrollera att egenskaperna för nollpunkt och referenspunkt överensstämmer med bestämningen under QAL1;
— ett förfarande för den årliga tillsynskontrollen (AST) av AMS för att utvärdera (i) att den fungerar korrekt och att dess prestanda bibehålls och (ii) att dess kalibreringsfunktion och variabilitet är desamma som tidigare bestämts.
Denna standard är utarbetad för att användas efter det att AMS har godkänts enligt de förfaranden som anges i EN ISO 14956 (QAL1).
Denna standard är begränsad till kvalitetssäkring (QA) av AMS och innefattar ej QA av anläggningens datainsamlings- och datalagringssystem.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14181:2004

Utsläpp och utomhusluft - Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

Artikelnummer: STD-36765

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-07-16

Antal sidor: 119

Ersätts av: SS-EN 14181:2014 , SS-EN 14181:2014