Standard Svensk standard · SS 839621

Möbler och inredningsenheter - Liggmöbler - Bestämning av bäddars fjädringsegenskaper och hållbarhet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1725
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839621

Möbler och inredningsenheter - Liggmöbler - Bestämning av bäddars fjädringsegenskaper och hållbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ersätter avsnitt 3 av SIS 83 96 21, utgåva 1. Bestämning av hållfasthet hos stomme och ben behandals i SS 83 96 22. Standarden avser färdig bädd - komplett tillverkad eller sängbotten och madrass i kombination. Den kan i tillämpliga delar även följas vid provning av enbart madrass eller enbart sängbotten. Vid bestämning av fjädringsvärden hos enbart madrass placeras på stumt underlag. Vid bestämning av hållbarthet hos enbart madrass sker detta på sängbotten som rekommenderas av tillverkaren. Dock skall madrasser med större tjocklek än 70 mm alltid provas på stumt underlag. Vid bestämning av fjädringsvärden hos enbart sängbotten skall detta göras när en madrass av typ som tillverkaren rekommenderar ligger på sängbotten. När fjädringsvärden hos bädden (sängbotten + madrass) uppmätts, subtraheras madrassens fjädringsvärden (bestämda på stumt underlag) från bäddens värden. Resten utgör sängbottens fjädring. Vid betämning av hållbarhet hos enbart sängbotten skall även detta göras med madrass, av typ som tillverkaren krekommenderar, liggande på bottnen. Storhetsvärden gäller med toleransen +- 5% om ej annat sägs.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839621

Möbler och inredningsenheter - Liggmöbler - Bestämning av bäddars fjädringsegenskaper och hållbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Beds - Determination of resilience and durability

Artikelnummer: STD-7309

Utgåva: 2

Fastställd: 1978-07-01

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN 1725