Standard Svensk standard · SS-EN 10111

Kontinuerligt varmvalsad plåt och band av lågkolhaltigt stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10111:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10111

Kontinuerligt varmvalsad plåt och band av lågkolhaltigt stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard specificerar kontinuerligt
varmvalsad plåt och band (i rullar) av lågkolhaltiga
stålsorter för kallformning.
Beroende på bredd klassificeras band som:
– varmvalsat bredband om dess bredd är större
än eller lika med 600 mm
– varmvalsat spaltat band om dess bredd är
mindre än 600 mm.
Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper
specificeras för varje stålsort.
Denna europastandard gäller för produkter med en
tjocklek på minst 1,5 mm och högst 8 mm.
Denna europastandard omfattar inte produkter
som täcks av andra standarder, såsom:
– varmvalsade produkter av olegerat stål för
allmän användning (EN 10025)
– plåt av stål för tryckkärlsändamål (EN 10028)
– plåt av stål för svetsade gasflaskor (EN 10120)
– seghärdningsstål (EN 10083-1 och EN 10083-2).

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10111

Kontinuerligt varmvalsad plåt och band av lågkolhaltigt stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-23403

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-28

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 10111:2008