Standard Swedish standard · SS-EN 10111

Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 10111:2008
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10111

Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard specificerar kontinuerligt
varmvalsad plåt och band (i rullar) av lågkolhaltiga
stålsorter för kallformning.
Beroende på bredd klassificeras band som:
– varmvalsat bredband om dess bredd är större
än eller lika med 600 mm
– varmvalsat spaltat band om dess bredd är
mindre än 600 mm.
Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper
specificeras för varje stålsort.
Denna europastandard gäller för produkter med en
tjocklek på minst 1,5 mm och högst 8 mm.
Denna europastandard omfattar inte produkter
som täcks av andra standarder, såsom:
– varmvalsade produkter av olegerat stål för
allmän användning (EN 10025)
– plåt av stål för tryckkärlsändamål (EN 10028)
– plåt av stål för svetsade gasflaskor (EN 10120)
– seghärdningsstål (EN 10083-1 och EN 10083-2).

Subjects

Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10111

Continuously hot rolled low carbon steel sheet and strip for cold forming - Technical delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-23403

Edition: 1

Approved: 8/28/1998

No of pages: 17

Replaced by: SS-EN 10111:2008