Standard Svensk standard · SS-EN 206-1

Betong - Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013+A1:2016 Tillägg: SS-EN 206-1/A1:2004 , SS-EN 206-1/A2:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 206-1

Betong - Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 682 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 682 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 736 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard gäller för betong till platsgjutna konstruktioner, förtillverkade konstruktioner och förtillverkade bärande element för byggnader och anläggningar.
Betongen kan vara platstillverkad, fabriksbetong eller tillverkad vid fabrik för förtillverkade betongprodukter.
Denna standard specificerar krav för
- betongens delmaterial
- egenskaper hos betongmassa och hårdnad betong och deras verifiering
- gränsvärden för betongens sammansättning
- specificering av betong
- leverans av betongmassa
- produktionskontroll
- kriterier för och utvärdering av överensstämmelse.
Denna europastandard gäller för betong som är så kompakterad att den inte innehåller någon väsentlig mängd innesluten luft annat än luftporer från luftinblandning. Denna standard gäller för normal betong, tung betong och lättballastbetong.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Betong (92.300.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 206-1

Betong - Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 682 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 682 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 736 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity

Artikelnummer: STD-29850

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-16

Antal sidor: 74

Ersätter: SS-ENV 206

Ersätts av: SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013+A1:2016