Standard Swedish standard · SS-EN 206-1

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013+A1:2016 Amended by: SS-EN 206-1/A1:2004 , SS-EN 206-1/A2:2005
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 206-1

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 682 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 682 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 736 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard gäller för betong till platsgjutna konstruktioner, förtillverkade konstruktioner och förtillverkade bärande element för byggnader och anläggningar.
Betongen kan vara platstillverkad, fabriksbetong eller tillverkad vid fabrik för förtillverkade betongprodukter.
Denna standard specificerar krav för
- betongens delmaterial
- egenskaper hos betongmassa och hårdnad betong och deras verifiering
- gränsvärden för betongens sammansättning
- specificering av betong
- leverans av betongmassa
- produktionskontroll
- kriterier för och utvärdering av överensstämmelse.
Denna europastandard gäller för betong som är så kompakterad att den inte innehåller någon väsentlig mängd innesluten luft annat än luftporer från luftinblandning. Denna standard gäller för normal betong, tung betong och lättballastbetong.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30) Concrete (92.300.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 206-1

Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 682 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 682 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 736 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-29850

Edition: 1

Approved: 3/16/2001

No of pages: 74

Replaces: SS-ENV 206

Replaced by: SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013 , SS-EN 206:2013+A1:2016