Standard Svensk standard · SS 21054:2009

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 21054:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 21054:2009

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS 21054:2009, innehåller termer för och definitioner av area- och volymbegrepp och redogör för i vilka sammanhang ett visst begrepp tillämpas samt begreppets omfattning. Den innehåller också mätregler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Fördelar med att använda standarden

Standard SS 21054:2009 har ett brett tillämpningsområde, och kan tillämpas på alla slags husbyggnader, bland annat inom ramen för

  • nyproduktion
  • befintliga byggnadsbestånd
  • planering och projektering
  • bygglov
  • taxering
  • värdering
  • hyressättning
  • förvaltning
  • statistisk bearbetning.

Standarden har en tydlig struktur, där area- och volymbegreppen är indelade i undergrupper utifrån användning, funktion och tillhörighet. Den ska betraktas som en verktygslåda ur vilken t.ex. myndigheter, byggherrar och fastighetsägare kan välja de verktyg som lämpar sig för det enskilda fallet.

Omfattning
I denna standard ges definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader. Den gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Den kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning etc.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Generella regler (92.100.10) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 21054:2009

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Areamätning, bostadsutformning och säkerhet vid användning, SIS/TK 598

Internationell titel: Area and volume of buildings - Terminology and measurement

Artikelnummer: STD-70320

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-13

Antal sidor: 64

Ersätter: SS 21053

Ersätts av: SS 21054:2020