Standard Swedish standard · SS 21054:2009

Area and volume of buildings - Terminology and measurement

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 21054:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 21054:2009

Area and volume of buildings - Terminology and measurement
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna standard ges definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader. Den gäller för både nyproduktion och i befintligt bestånd. Den kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning etc.

Subjects

General (91.040.01) General principles (92.100.10) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 21054:2009

Area and volume of buildings - Terminology and measurement
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-70320

Edition: 1

Approved: 8/13/2009

No of pages: 64

Replaces: SS 21053

Replaced by: SS 21054:2020