Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-2

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14122-2:2016 Amended by: SS-EN ISO 14122-2/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-2/A1:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-2

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 073 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 073 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
EN ISO 14122 definierar allmänna krav för säkert tillträde till maskiner som omnämns i EN 292-2. Del 1 av EN ISO 14122 ger vägledning om korrekt val av anordningar för tillträde när nödvändigt tillträde till maskinen inte kan ske direkt från mark- eller golvnivå. Denna del av EN ISO 14122 gäller för alla maskiner (stationära och mobila) där fasta anordningar för tillträde är nödvändiga. Denna del av EN ISO 14122 gäller för arbetsplattformar och gångbryggor som är en del av maskinen. Denna del av EN ISO 14122 kan även tillämpas på arbetsplattformar och gångbryggor till den del av byggnaden där maskinen är installerad, under förutsättning att huvudfunktionen hos denna del av byggnaden är att ge tillträde till maskinen. ANM Denna del av EN ISO 14122 kan även användas för anordningar för tillträde som ligger utanför omfattningen av denna standard. I dessa fall skall eventuella nationella eller andra regler beaktas. Denna del av EN ISO 14122 gäller även arbetsplattformar och gångbryggor som är specifika för maskinen och som inte är permanent fastsatta på maskinen samt kan tas bort eller flyttas åt sidan vid vissa operationer i maskinen (t.ex. verktygsbyte i en stor press). Denna del av EN ISO 14122 är inte tillämplig för hissar, rörliga lyftplattformar eller andra anordningar speciellt konstruerade för att lyfta personer mellan två nivåer.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-2

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 073 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 073 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-32348

Edition: 1

Approved: 6/8/2001

No of pages: 14

Replaced by: SS-EN ISO 14122-2:2016