Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-2

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14122-2:2016 Tillägg: SS-EN ISO 14122-2/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-2/A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-2

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 073 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 073 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN ISO 14122 definierar allmänna krav för säkert tillträde till maskiner som omnämns i EN 292-2. Del 1 av EN ISO 14122 ger vägledning om korrekt val av anordningar för tillträde när nödvändigt tillträde till maskinen inte kan ske direkt från mark- eller golvnivå. Denna del av EN ISO 14122 gäller för alla maskiner (stationära och mobila) där fasta anordningar för tillträde är nödvändiga. Denna del av EN ISO 14122 gäller för arbetsplattformar och gångbryggor som är en del av maskinen. Denna del av EN ISO 14122 kan även tillämpas på arbetsplattformar och gångbryggor till den del av byggnaden där maskinen är installerad, under förutsättning att huvudfunktionen hos denna del av byggnaden är att ge tillträde till maskinen. ANM Denna del av EN ISO 14122 kan även användas för anordningar för tillträde som ligger utanför omfattningen av denna standard. I dessa fall skall eventuella nationella eller andra regler beaktas. Denna del av EN ISO 14122 gäller även arbetsplattformar och gångbryggor som är specifika för maskinen och som inte är permanent fastsatta på maskinen samt kan tas bort eller flyttas åt sidan vid vissa operationer i maskinen (t.ex. verktygsbyte i en stor press). Denna del av EN ISO 14122 är inte tillämplig för hissar, rörliga lyftplattformar eller andra anordningar speciellt konstruerade för att lyfta personer mellan två nivåer.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-2

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 073 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 073 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

Artikelnummer: STD-32348

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-08

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN ISO 14122-2:2016