OGC WMTS 1.0

OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard

Standard som specificerar funktionalitet och gränssnitt hos en webbtjänst som tillhandahåller kartrutor (map tiles) med i förväg definierad upplösning och geografisk och tematisk omfattning.

Läs om standarden