OGC GeoPackage 1.0.1

OGC GeoPackage Encoding Standard

Standard som specificerar en plattformsoberoende databas för geodata, särskilt användbar i mobila enheter.

Läs om standarden