Standard Svensk standard · SS-EN 1493:2010

Fordonslyftar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1493:2010

Fordonslyftar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller fasta, rörliga och flyttbara fordonslyftar som inte är avsedda att lyfta personer utan som är avsedda att lyfta hela fordonet för ändamålet att undersöka och arbeta på eller under fordonen medan de är i en upphöjd position. Fordonslyften får bestå av en eller flera lyftenheter.
Strömförsörjning av fordonslyften från inbyggda förbränningsmotorer behandlas inte.
Golvet eller marken som fordonslyften vilar på antas vara horisontellt.
Detta dokument gäller fordonslyftar som tillverkats ½ år efter dess publicering som
Europastandard.

Ämnesområden

Lyftplattformar (14.260) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1493:2010

Fordonslyftar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Vehicle lifts

Artikelnummer: STD-80026808

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-05

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 1493:2010

Ersätter: SS-EN 1493+A1:2008