Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19156:2013

Geografisk information - Observationer och mätningar (ISO 19156:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19156:2013

Geografisk information - Observationer och mätningar (ISO 19156:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar hur information kring bestämningar av olika storheter ska beskrivas. Standarden innehåller ett schema med klasser för olika typer av bestämningsresultat (antal, mätvärde, kategori, tid, läge och sammansatta resultat) samt klasser för att beskriva resultat som varierar i tiden och rummet. Schemat innehåller även basklasser för klasser som beskriver de företeelser där bestämningarna utförs, exempelvis borrhål och väderstationer.

Standarden baseras på standarder från Open Geospatial Consortium (OGC). Se [OGC O&M]

SS-EN ISO 19136, GML, ges exempel på kodning av bestämningar.
Standarden vänder sig till den som konstruerar applikationsscheman där uppgifter om företeelsers egenskaper främst betraktas som resultatet av mätningar och iakttagelser. 

Revidering pågår

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
ISO 19156:2011 defines a conceptual schema for observations, and for features involved in sampling when making observations. These provide models for the exchange of information describing observation acts and their results, both within and between different scientific and technical communities.
Observations commonly involve sampling of an ultimate feature-of-interest. ISO 19156:2011 defines a common set of sampling feature types classified primarily by topological dimension, as well as samples for ex-situ observations. The schema includes relationships between sampling features (sub-sampling, derived samples).
ISO 19156:2011 concerns only externally visible interfaces and places no restriction on the underlying implementations other than what is needed to satisfy the interface specifications in the actual situation.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19156:2013

Geografisk information - Observationer och mätningar (ISO 19156:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Observations and measurements (ISO 19156:2011)

Artikelnummer: STD-98666

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-09

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-ISO 19156:2011