Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-10:2013

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 10: Klassificering av ytors kemiska renhet (ISO 14644-10:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-10:2013

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 10: Klassificering av ytors kemiska renhet (ISO 14644-10:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14644-10:2012 defines the classification system for cleanliness of surfaces in cleanrooms with regard to the presence of chemical compounds or elements (including molecules, ions, atoms and particles). It is applicable to all solid surfaces in cleanrooms and associated controlled environments such as walls, ceilings, floors, working environment, tools, equipment and devices.

Ämnesområden

Rena rum och rena zoner (13.040.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-10:2013

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 10: Klassificering av ytors kemiska renhet (ISO 14644-10:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO 14644-10:2013)

Artikelnummer: STD-89404

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-11

Antal sidor: 44