Standard Svensk standard · SS-EN 50131-8

Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 8: Dimgeneratorer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50131-8
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for security fog systems as a part of an I&HAS.


It covers application and performance and also gives the necessary tests and trials to ensure efficiency and reliability of such obscuration devices.


This European Standard also gives guidance on the criteria for design, installation, operation and maintenance of security fog systems.

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 8: Security fog device/systems

Artikelnummer: STD-3333917

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-28

Antal sidor: 25

Ersätts av: SS-EN 50131-8