Standard Svensk standard · SS-ISO 15903

Markundersökningar - Format för registrering av information om mark och markområden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15903

Markundersökningar - Format för registrering av information om mark och markområden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The purpose of this International Standard is to achieve a high degree of harmonization in reporting results of on-site recording, sampling, on-site sample analyses and laboratory analyses of soil samples. To this end, it provides instructions for correctly specifying the quantities and units used to express results of analyses, the methods used and their precision. This International Standard also provides information to allow unique referencing of the sample, in both field and laboratory contexts, in order to ensure the traceability of the results.

Ämnesområden

Allmänt Jordkvalitet (13.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15903

Markundersökningar - Format för registrering av information om mark och markområden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34680

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-17

Antal sidor: 8