Standard Svensk standard · SS-EN 14702-2:2006

Karaktärisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 2: Bestämning av sedimentation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14702-2:2006

Karaktärisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 2: Bestämning av sedimentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the thickenability of sludge suspensions. This document is applicable to sludge suspensions from:
-- storm water handling;
-- urban wastewater collecting systems;
-- urban wastewater treatment plants;
-- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271 EEC);
-- water supply treatment plants.
This method is also applicable to sludge suspensions from other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14702-2:2006

Karaktärisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 2: Bestämning av sedimentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Settling properties - Part 2: Determination of thickenability

Artikelnummer: STD-45017

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-07

Antal sidor: 13