Standard Svensk standard · SS-EN 15875:2011

Karaktärisering av avfall - Statisk test för bestämning av syrabildnings- och neutraliseringspotential i sulfidhaltigt avfall

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 15875:2011/AC:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15875:2011

Karaktärisering av avfall - Statisk test för bestämning av syrabildnings- och neutraliseringspotential i sulfidhaltigt avfall
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies methods to determine the potential of sulfide bearing materials for the formation of acidic drainage. Specified are methods for determining both the acid potential (AP) and the neutralisation potential (NP) of the material. From these results the net neutralisation potential (NNP) and the neutralisation potential ratio (NPR) are calculated. This European standard is applicable to all sulfide bearing wastes from the extractive industries excluding wastes which will have pH < 2 in the initial step of the procedure described in 8.2.3.

Ämnesområden

Fast avfall (13.030.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15875:2011

Karaktärisering av avfall - Statisk test för bestämning av syrabildnings- och neutraliseringspotential i sulfidhaltigt avfall
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Static test for determination of acid potential and neutralisation potential of sulfidic waste

Artikelnummer: STD-82073

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-07

Antal sidor: 36