Standard Svensk standard · SS-EN 10130+A1

Kallvalsade lågkolhaltiga platta produkter av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10130:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10130+A1

Kallvalsade lågkolhaltiga platta produkter av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard gäller för kallvalsade icke belagda lågkolhaltiga platta
stålprodukter avsedda för kallformning, valsade med en bredd av minst 600 mm
och tjocklek mellan 0,35 och, såvida annat ej överenskommits vid beställningen
t.o.m. 3,0 mm, levererade i form av plåt, band, spaltat band eller skurna längder,
de senare ur spaltat band eller plåt.
Den omfattar inte kallvalsade smala band (valsad bredd < 600 mm) eller andra
platta kallvalsade produkter för vilka det redan finns en särskild standard, i synnerhet
följande:
- kallvalsad icke-orienterad elektroplåt (EN 10106),
- icke slutglödgat stålband för konstruktion av magnetiska kretsar (EN 10126
och EN 10165),
- kallvalsad tunnplåt i rulle (EN 10205)
- plåt för svetsade gasflaskor (EN 10120),
- varmvalsade platta stålprodukter med höga sträckgränser, för kallformning
(EN 10149-2, -3),
- Kallvalsade platta stålprodukter med höga sträckgränser, för kallformning
(prEN 10268)
- kallvalsade obelagda, olegerade mjuka smalband av stål för kallformning
(EN 10139),
- Kallvalsade lågkolhaltiga platta stålprodukter för emaljering (EN 10209)
- kallvalsade allmänna konstruktionsstål.

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10130+A1

Kallvalsade lågkolhaltiga platta produkter av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold-rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-23709

Utgåva: 2

Fastställd: 1998-10-02

Antal sidor: 41

Ersätter: SS-EN 10130

Ersätts av: SS-EN 10130:2006