Standard Svensk standard · SS-EN 1807

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Bandsågar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1807+A1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1807

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Bandsågar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger konstruktionskrav och/eller åtgärder för att eliminera brister på och begränsa risker med bandsågar med såväl manuell som automatisk inläggning/urtagning av arbetsstycken, i fortsättningen benämnda maskiner, avsedda att bearbeta solitt trä, spån- och träfiberskivor samt plywood, ävensom dessa material i plastlaminerat och/eller kantlistat skick.
Eldriven maskin som monteras på bänk, bord eller i stativ i avsikt att fungera som en stationär maskin och som kan lyftas för hand av en person och därmed inte omfattas av denna europastandard, omfattas av kraven i EN 61029-1:1995 och prEN 61029-2-5.
Denna europastandard omfattar alla de för maskinen ifrågakommande riskerna så som det anges i avsnitt 4. Den omfattar inte risker som är förbundna med elektromagnetisk kompabilitet (EMC) enligt EMC-direktivet 89/336/EEC daterat 1989-05-03.
Denna europastandard gäller inte för:
- handhållna träbearbetningsmaskiner, även när de används på annat sätt, t ex stativmonterade
- maskiner som monteras på bänk, bord eller i stativ i avsikt att fungera som en stationär maskin och som kan lyftas för hand av en person.
Denna europastandard gäller inte för de risker som kan uppkomma från andra bearbetningar (t ex fräsning och sågning) i anslutna maskiner, t ex kantverk, i en processlinje.
Denna europastandard gäller primärt för maskiner som är tillverkade efter dess utgivningsdatum.

Ämnesområden

Träbearbetningsmaskiner (14.320) Träbearbetningsmaskiner (79.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1807

Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Bandsågar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbearbetningsmaskiner och -verktyg, SIS/TK 247

Internationell titel: Safety of woodworking machines - Band sawing machines

Artikelnummer: STD-25959

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-15

Antal sidor: 81

Finns även på: SS-EN 1807

Ersätts av: SS-EN 1807+A1:2009