Standard Svensk standard · SS-EN 280:2013+A1:2015

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Utförande - Säkerhet - Kontroll och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 280-1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 280:2013+A1:2015

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Utförande - Säkerhet - Kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna Europastandard anger tekniska säkerhetskrav och åtgärder för alla typer och storlekar av mo-bilplattformar (se 3.1) avsedda att förflytta personer till arbetsläge där de utför arbete från arbetsplattformen och med syftet att personer stiger på och av arbetsplattformen vid bestämda tillträdeslägen på marknivå eller på chassit.

Ämnesområden

Lyftplattformar (14.260) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 280:2013+A1:2015

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Utförande - Säkerhet - Kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 675 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 675 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 680 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests

Artikelnummer: STD-8025912

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-01

Antal sidor: 120

Finns även på: SS-EN 280:2013+A1:2015

Ersätter: SS-EN 280+A2:2009

Parallell utgåva: SS-EN 280:2013

Ersätts av: SS-EN 280-1:2022