Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21392:2021

Kosmetik - Analytiska metoder - Mätning av spår av tungmetaller i färdiga kosmetiska produkter med ICP / MS-teknik (ISO 21392:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21392:2021

Kosmetik - Analytiska metoder - Mätning av spår av tungmetaller i färdiga kosmetiska produkter med ICP / MS-teknik (ISO 21392:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Detta dokument ger en metod för kvantifiering av spårnivåer av tungmetaller i kosmetiska produkter, till exempel krom, kobolt, nickel, arsenik, kadmium, antimon och bly, i färdiga kosmetiska produkter genom induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP-MS) efter trycksmältning av provexemplaret.

Denna typ av analysförfarande beskrivs allmänt inom andra områden som miljö livsmedel och läkemedelsindustrin.

Även om det maximerar upptäckten av spårnivåer som finns i kosmetiska produkter, ger det ingen metod för att direkt utvärdera systemisk exponering för konsumenterna.

Fördelar med att använda standarden 

Standarden kan användas för bestämning av tungmetaller i kosmetiska produkter.

Metoden är validerad och minimerar risken för störningar i analysen och möjliggör att lämpliga koncentrationer kan mätas.

Metoden kan även tillämpas på andra metaller, men det är då testlaboratoriets ansvar att visa att metoden passar det syftet.

Omfattning
- Selection of the metallic elements of interest

- Selection or development of a reliable method for determination of these elements in cosmetic products which minimizes risk of interferences and allows the appropriate levels to be measured.

- Validation and characterization of the analytical method to assess its performance (global precision) at the appropriate level.

Ämnesområden

Kosmetik, toalettsaker (71.100.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21392:2021

Kosmetik - Analytiska metoder - Mätning av spår av tungmetaller i färdiga kosmetiska produkter med ICP / MS-teknik (ISO 21392:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel: Cosmetics - Analytical methods - Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique (ISO 21392:2021)

Artikelnummer: STD-80031085

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-06

Antal sidor: 44