Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 12325-2

Bevattningsteknik - Centerpivåroterande bevattningsmaskiner - Del 2: Minimikrav och teknisk karakterisering

Status: Gällande

Omfattning
Bevattningsteknik - Centerpivåroterande bevattningsmaskiner - Del 2: Minimikrav och teknisk karakterisering

Ämnesområden

Bevattningsutrustning (65.060.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2: Minimum performances and technical characteristics

Artikelnummer: STD-25578

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-27

Antal sidor: 0