Standard Svensk standard · SS-EN 13796-3:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Transporterande anordningar - Del 3: Utmattningsprovning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13796-3:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Transporterande anordningar - Del 3: Utmattningsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety requirements applicable to carriers for cableway installations for passenger transportation. This standard is applicable to the various types of installations and takes into account their environment. This European Standard sets out the requirements to be met for fatigue tests for carriers of unidirectional monocable aerial ropeways of capacity not greater than 16 persons according to EN 13796-1. This standard does not apply to installations for the transportation of goods nor to lifts.

Ämnesområden

Bergbanor (45.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13796-3:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Transporterande anordningar - Del 3: Utmattningsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing

Artikelnummer: STD-8025383

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13796-3:2005