Standard Svensk standard · SS 839124:2021

Möbler och inredningsenheter — Bänkskivor — Provningsmetod för bedömning av kanters motstånd mot ånga

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839124:2021

Möbler och inredningsenheter — Bänkskivor — Provningsmetod för bedömning av kanters motstånd mot ånga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument beskriver en provningsmetod för att bedöma påverkan av ånga på kanter av bänkskivor som de kan utsättas för i kök och våtrum.
Provningsmetoden är avsedd att användas på provningsobjekt men kan också tillämpas på färdiga inredningsenheter.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 839124:2021

Möbler och inredningsenheter — Bänkskivor — Provningsmetod för bedömning av kanters motstånd mot ånga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Möbelytor och beslag, SIS/TK 391/AG 04

Internationell titel: Furniture and fittings — Worktops —Test method for assessment of edge resistance to steam

Artikelnummer: STD-80028426

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-01

Antal sidor: 12