Standard Svensk standard · SS-EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Som en följd av coronautbrottet tillgängliggör vi nu kostnadsfritt ett antal europeiska och globala standarder som företag och organisationer kan använda i samband med bekämpningen av covid-19-pandemin.

Denna standard är därmed tillgänglig kostnadsfritt tillsvidare via SIS Abonnemang, läs mer och få tillgång till standarden här >>

 


Standarden specificerar konstruktion, design, prestandakrav och testmetoder för medicinska ansiktsmasker avsedda att begränsa överföring av smittämnen från personal till patienter under kirurgiska ingrepp och andra medicinska miljöer med liknande krav. En medicinsk ansiktsmask med en lämplig mikrobiell barriär kan också vara effektiv för att minska utsläpp av smittämnen från näsan och munnen på en asymptomatisk bärare eller en patient med kliniska symptom. Denna europeiska standard är inte tillämplig på masker som enbart är avsedda för personligt skydd av personal.

Omfattning
This document specifies construction, design, performance requirements and test methods for medical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients during surgical procedures and other medical settings with similar requirements. A medical face mask with an appropriate microbial barrier can also be effective in reducing the emission of infective agents from the nose and mouth of an asymptomatic carrier or a patient with clinical symptoms.
This European Standard is not applicable to masks intended exclusively for the personal protection of staff.
NOTE 1 Standards for masks for use as respiratory personal protective equipment are available.
NOTE 2 Annex A provides information for the users of medical face masks.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14683:2019+AC:2019

Operationsmunskydd - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Operationstextilier, SIS/TK 333

Internationell titel: Medical face masks - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80015218

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-22

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14683:2019