Standard Svensk standard · SS-EN 1811:2011+A1:2015

Referensprovningsmetod för kontroll av frisättning av nickel från alla inlägg som efter håltagning placeras i delar av människokroppen och i artiklar avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1811:2011+A1:2015

Referensprovningsmetod för kontroll av frisättning av nickel från alla inlägg som efter håltagning placeras i delar av människokroppen och i artiklar avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for simulating the release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin in order to determine whether such articles are in compliance with No. 27 Annex XVII of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (REACH).
Spectacle frames and sunglasses are excluded from the scope of this European Standard.
NOTE Spectacle frames and sunglasses are subject to the requirements of EN 16128:2011 which provides an unchanged re-publication of the technical requirements that had previously been specified in EN 1811:1998, but restricted in scope to apply only to spectacle frames and sunglasses.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Juvelerararbeten (39.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1811:2011+A1:2015

Referensprovningsmetod för kontroll av frisättning av nickel från alla inlägg som efter håltagning placeras i delar av människokroppen och i artiklar avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel: Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin

Artikelnummer: STD-8015388

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1811:2011/AC:2012 , SS-EN 1811:2011