Standard Svensk standard · SS-EN 14617-12:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 12: Bestämning av dimensionsstabilitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14617-12:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-12:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 12: Bestämning av dimensionsstabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method to determine the dimensional stability, intended as the evaluation of a deformation, towards a bearing plane, by prolonged contact with water, of agglomerated stones tiles used for flooring and cladding in building.
The test is mainly performed to select a suitable adhesive for the laying down operations.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-12:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 12: Bestämning av dimensionsstabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Agglomerated stone - Test methods - Part 12: Determination of dimensional stability

Artikelnummer: STD-39178

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 14617-12:2012