Standard Svensk standard · SS-EN 1097-6:2013

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-6:2013

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver de referensmetoder som används för typprovning och vid tvist för bestämning av korndensitet och vattenabsorption hos normal ballast 1 och lättballast. Andra metoder kan användas för andra syften, såsom produktionskontroll, förutsatt att ett lämpligt samband med referensmetoden kan upprättas. För tydlighetens skull redovisas några av dessa andra metoder i denna
standard.
De referensmetoder för normal ballast som beskrivs är:
- en trådkorgsmetod för ballastkorn som ligger kvar på 31,5 mm-sikten (avsnitt 7, utom för järnvägsballast där Bilaga B används),
- en pyknometermetod för ballastkorn som passerar 31,5 mm-sikten och ligger kvar på 4 mm-sikten (avsnitt 8),
- en pyknometermetod för ballastkorn som passerar 4 mm-sikten och ligger kvar på 0,063 mm-sikten (avsnitt 9).
I avsnitt 7, 8 och 9 bestäms tre olika korndensitetsparametrar (ugnstorkad korndensitet, mättad och yttorkad korndensitet och skenbar korndensitet) samt vattenabsorption efter en vattenlagringsperiod på 24 h. I Bilaga B bestäms den ugnstorkade korndensitetsparametern efter vattenlagring till konstant vikt.

Trådkorgsmetoden kan användas som alternativ till pyknometermetoden för ballastkorn som passerar 31,5 mm-sikten och ligger kvar på 4 mm-sikten. Vid tvist bör den pyknometermetod som beskrivs i avsnitt 8 användas som referensmetod.
ANM. 1 Trådkorgsmetoden kan också användas för enstaka ballastkorn som ligger kvar på 63 mm-sikten.
ANM. 2 Den pyknometermetod som beskrivs i avsnitt 8, kan användas som alternativ metod för ballastkorn som passerar 4 mm-sikten och ligger kvar på 2 mm-sikten.

Referensmetoden för lättballast (Bilaga C) är en pyknometermetod för ballastkorn som passerar 31,5 mmsikten och ligger kvar på 4 mm-sikten. Tre olika korndensitetsparametrar och vattenabsorptionen bestäms efter förtorkning och en vattenlagringsperiod på 24 h. Tre andra metoder för normal ballast kan användas för bestämning av den förtorkade korndensiteten:
en trådkorgsmetod för ballastkorn som passerar 63 mm-sikten och ligger kvar på 31,5 mm-sikten (A.3),
en pyknometermetod för ballastkorn som passerar 31,5 mm-sikten och ligger kvar på 0/0,063 mm-sikten2 (A.4),
en pyknometermetod för ballastkorn som passerar 31,5 mm-sikten, inklusive 0/0,063 mm-fraktionen2 (Bilaga G).
ANM. 3 Om vattenabsorptionen är mindre än ca 1,5 % kan den skenbara korndensiteten bedömas med hjälp av den metod för förtorkad korndensitet som beskrivs i Bilaga A.
Snabbmetoden i Bilaga E kan användas för bestämning av den skenbara korndensiteten hos lättballast vid tillverkningskontroll i fabrik.

Vägledning om betydelsen och tillämpningen av de olika parametrarna för densitet och vattenabsorption ges i Bilaga H.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-6:2013

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

Artikelnummer: STD-80012884

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-07-07

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1097-6:2013

Ersätter: SS-EN 1097-6/AC:2004 , SS-EN 1097-6/A1:2005 , SS-EN 1097-6