Standard Svensk standard · SS-EN 1153

Inredning - Köksskåp och bänkar - Säkerhet och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14749:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1153

Inredning - Köksskåp och bänkar - Säkerhet och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger säkerhetskrav på konstruktionen hos väggfasta och fristående köksskåp, bänkskivor och barkök, inklusive sådana där glas ingår i konstruktionen. Standarden gäller för skåp efter montering. Den gäller inte för utrustning i storkök. Den omfattar inte heller säkerhet som är beroende av byggnadens konstruktion, t. ex omfattar ett väggskåps hållfasthet endast skåpet och dess delar, inte väggen och vägginfästningen. Standarden anger krav som skall förebygga allvarliga skador vid normal användning och vid sådant missbruk som rimligen kan förutses. Det bör påpekas att provningarna inte garanterar, att det inte efter hand kan uppstå skador på grund av vanemässigt missbruk eller alltför lång användning. Bestämning av åldring, nedbrytning och apparaters värmepåverkan liksom ergonomiska säkerhetsaspekter och brandmotstånd behandlas inte.

Ämnesområden

Inredning (91.060.01) Köksskåp (97.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1153

Inredning - Köksskåp och bänkar - Säkerhet och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Kitchen furniture - Safety requirements and test methods for built-in and free standing kitchen cabinets and work tops

Artikelnummer: STD-18570

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-31

Antal sidor: 17

Ersätter: SIS 834011

Ersätts av: SS-EN 14749:2005