Standard Overview · SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Guide for addressing accessibility in standards

Status: Valid

Buy this standard

Standard Overview · SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Guide for addressing accessibility in standards
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna guide ger vägledning till standardutvecklare om hur de kan beakta och inkludera tillgänglighetskrav och rekommendationer i standarder som direkt eller indirekt inriktas på system som (dvs. produkter, tjänster och byggda miljöer) används av människor.
För att hjälpa standardutvecklare att fastställa tillgänglighetskrav och rekommendationer innehåller guiden följande avsnitt:
— En sammanfattning av den rådande terminologin beträffande tillgänglighet.
— aspekter att beakta för att främja tillgänglighet i standardiseringsarbetet
— En uppsättning tillgänglighetsmål (som används för att identifiera tillgänglighetsbehov hos användare).
— Beskrivningar av (och utformningsöverväganden för) mänskliga förmågor och egenskaper.
— Strategier för att beakta och inkludera tillgänglighetsbehov hos användare och utformningsöverväganden att beakta i standarder.

Subjects

Terminology (01.020) General (11.180.01) Ergonomics (13.180)


Buy this standard

Standard Overview · SIS-CEN/CENELEC Guide 6:2017

Guide for addressing accessibility in standards
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8029780

Edition: 2

Approved: 11/22/2017

No of pages: 64

Replaces: SIS-CEN/CENELECs Guide 6:2006