Standard Swedish standard · SS-EN 10268

Cold-rolled flat products of high yield strength micro-alloyed steels for cold forming - General delivery conditions

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 10268:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10268

Cold-rolled flat products of high yield strength micro-alloyed steels for cold forming - General delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Avsikten med denna europastandard är att definiera kemiska och mekaniska
egenskaper och kontrollvillkor för kallvalsade platta produkter av höghållfasta
mikrolegerade stål för kallformning. Inkluderade stål är av typen höghållfasta
låglegerade stål (HSLA), där den främsta hållfasthetshöjande mekanismen är
finfördelade föreningar av mikrolegeringsämnena Nb, Ti eller V.
Denna europastandard gäller för kallvalsade platta produkter med tjocklek mindre
än eller lika med 3 mm.

Subjects

Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10268

Cold-rolled flat products of high yield strength micro-alloyed steels for cold forming - General delivery conditions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-25014

Edition: 1

Approved: 5/21/1999

No of pages: 21

Replaced by: SS-EN 10268:2006