Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14713-1:2009

Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1:2009)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14713-1:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14713-1:2009

Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1:2009)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 14713 ger riktlinjer och rekommendationer för de generella konstruktionsprinciper, som är lämpliga för produkter som ska zinkbeläggas i korrosionsskyddande syfte. Standarden anger även graden av korrosionsbeständighet som zinkbeläggningen ger järn- eller stålkonstruktioner i olika miljöer. Det erhållna korrosionsskyddet behandlas i förhållande till— tillgängliga standardprocesser— konstruktionsutformningen, och— miljön där produkten ska användas.Denna del av ISO 14713 gäller för zinkbeläggningar pålagda med följande processer:a) varmförzinkning efter tillverkning (styckvis förzinkning),b) varmförzinkning av kontinuerligt löpande stålplåt (kontinuerlig förzinkning),c) sherardisering,d) termisk sprutning,e) mekanisk förzinkning,f) elförzinkning.Föreliggande riktlinjer och rekommendationer omfattar inte underhåll av stål som korrosionsskyddats genom beläggning med zink. Riktlinjer inom detta område återfinns i ISO 12944-5 och ISO 12944-8.ANM. Det finns ett stort antal produktrelaterade standarder (t.ex. för spik, fästelement, segjärnsrör etc.) som ställer specifika krav på den använda zinkbeläggningen. Dessa går utanför de generella riktlinjer som presenteras i denna del av ISO 14713. De specifika produktrelaterade kraven är överordnade föreliggande generella rekommendationer.

Subjects

Metallic coatings (25.220.40) Metal structures (91.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14713-1:2009

Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance (ISO 14713-1:2009)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-76173

Edition: 1

Approved: 12/21/2009

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 14713-1:2009

Replaces: SS-EN ISO 14713

Replaced by: SS-EN ISO 14713-1:2017