Standard Swedish standard · SS-ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 45001:2023
Scope
En organisation ansvarar för hälsa och säkerhet (arbetsmiljö) för sina arbetstagare, liksom för andra personer som kan påverkas av dess verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda deras fysiska och mentala hälsa. Avsikten med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att göra det möjligt för en organisation att skapa
säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.
This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities

Subjects

Occupational health and safety management systems (04.030) Occupational safety, industrial hygiene (13.100)