Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2004

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14001:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2004

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
SS-EN ISO 14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet.Använd standarden för att: • kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan • sätta upp konkreta miljömål för förbättringar • få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet • införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål • kontrollera att miljöarbetet fungerar • kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet • gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering • införa styrande rutiner för miljöarbetet.SS-EN ISO 14001 kan med fördel koordineras med annat ledningsarbete, t.ex. kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14001:2004

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS/TK 207, SIS/TK 207

International title:

Article no: STD-38052

Edition: 2

Approved: 12/3/2004

No of pages: 68

Replaces: SS-EN ISO 14001

Replaced by: SS-EN ISO 14001:2015