Standard Swedish standard · SS 637006:2006

Geographic information - Generic representation of geographic phenomena

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637006:2006

Geographic information - Generic representation of geographic phenomena
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard syftar till att specificera ett gränssnitt för geografisk information där exakt kännedom om vilka typer av objekt som kan komma att hanteras inte är nödvändig vid tidpunkten för utveckling av gränssnitt. Sekundärt kan den utgöra underlag för att definiera lagringsstrukturer och för att utveckla tillämpningar, särskilt export- och importrutiner.
Denna standard definierar en typoberoende objektmodell och en katalogmodell för objekttypskataloger. De två modellerna kan tillsammans användas för typoberoende representation och datautbyte inom godtyckliga tillämpningsområden.
Denna standard omfattar:
— applikationsschema för representation av innehåll i objekttypskataloger
— applikationsschema för typoberoende representation av geografiska företeelser.
För en geografisk datamängd som använder denna standard kan:
— det tillåtna innehållet i datamängden, inklusive typ av rumslig representation, specificeras i objekttypskatalogen
— data tolkas till sin innebörd.
ANM. ISO 19110 stödjer endast kataloginnehåll med det senare syftet
Schemana i denna standard stödjer:
— klassificering och definition av objekttyper
— klassificering och definition av egenskaper hos objekttyper
— definition av värdedomäner, inklusive referenser till standardiserade värdedomäner i ISO 19100-serien (representation av geometri, topologi, tidsaspekter, kvalitet och andra metadata med flera..)
— klassificering och definition av samband mellan objekttyper, däribland aggregeringar
— generalisering/specialisering av objekttyper
— digital representation av företeelser, egenskaper och samband
— gruppering av objekttyper och värdedomäner inom en katalog
— giltighetstid för definitioner i objekttypskatalogen
— hantering av olika versioner av objekt över tiden.

Subjects

General (35.020) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637006:2006

Geographic information - Generic representation of geographic phenomena
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-44768

Edition: 1

Approved: 3/8/2006

No of pages: 65

Also available in: SS 637006:2006