Standard Swedish standard · SS-EN 60601-1

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 60601-1 AC 1
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 60601-1

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 758 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 758 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Standarden gäller all skötsel av elektriska anläggningar och allt arbete på eller i närheten av anläggningarna med spänningsnivåer från klenspänning till högspänning. Högspänning innefattar mellan och extra hög spänning.
De elektriska anläggningarna är konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och nyttja elektrisk energi.Vissa anläggningar som distributionsanläggningar i fabriker är permanenta. En del är tillfälliga, som vid byggarbetsplatser. Andra anläggningar är rörliga, med spänning eller i spänningslösa
t. ex eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.Standarden anger fordringar för säker skötsel av och arbete på eller nära elektriska anläggningar. Fordringarna är tillämpliga på alla metoder vid utförande av driftåtgärder samt allt arbete och underhåll.

Subjects

General (11.040.01) Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment (11.040.10) Transfusion, infusion and injection equipment (11.040.20) Syringes, needles and catheters (11.040.25) Surgical instruments and materials (11.040.30) Implants for surgery, prosthetics and orthotics (11.040.40) Radiographic equipment (11.040.50) Diagnostic equipment (11.040.55) Therapy equipment (11.040.60) Ophthalmic equipment (11.040.70) Other (11.040.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 60601-1

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 758 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 758 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-3335931

Edition: 2,1

Approved: 11/13/2013

No of pages: 447

Replaces: SS-EN 60601-1-1 , SS-EN 60601-1

Replaced by: SS-EN 60601-1