Standard Swedish standard · SS-EN 1825-2

Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1825-2

Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard ger vägledning om val av nominell storlek, installation, drift och underhåll av fett¬avskiljare tillverkade i enlighet med prEN 1825-1.
Denna standard gäller inte för avloppsvatten som innehåller lätta vätskor, t.ex. fett eller oljor med mineraliskt ursprung, och inkluderar inte rening av stabila emulsioner av fett eller olja i vatten.
Standarden täcker inte användning av biologiska tillsatser (bakterier, enzymer).

Subjects

Sewage water (13.060.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1825-2

Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-63203

Edition: 1

Approved: 5/31/2002

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 1825-2