Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4414:2010

Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4414:2010

Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 349 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger allmänna regler och säkerhetskrav för pneumatiska system och komponenter i maskiner såsom definierade i ISO 12100:2010, 3.1. Den hanterar alla signifikanta riskkällor associerade med pneumatiska system och specificerar tillämpbara metoder för att undvika dessa risker när systemen används såsom avses.


ANM. 1 Se Avsnitt 4 och Bilaga A.


Den signifikanta riskkällan buller hanteras inte i sin helhet i denna internationella standard.

ANM. 2 Ljudnivån beror i synnerhet på hur pneumatiska komponenter eller system har installerats i maskiner.


Denna internationella standard gäller konstruktion, tillverkning och förändring av system och deras komponenter med hänsyn tagen till följande aspekter:

a) montering;

b) installation;

c) injustering;

d) kontinuerlig drift;


e) förenkling och ekonomi för underhåll och rengöring;

f) tillförlitlig drift vid all avsedd användning;


g) energieffektivitet, och

h) miljö.

Denna internationella standard gäller inte för luftkompressorer och system förknippade med luftfördelning såsom installerade i en fabrik, inklusive gasflaskor och tankar.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070) General (23.100.01) Compressors and pneumatic machines (23.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4414:2010

Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 349 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-82346

Edition: 1

Approved: 12/6/2010

No of pages: 52

Also available in: SS-EN ISO 4414:2010

Replaces: SS-EN 983+A1:2008 , SS-ISO 4414