Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14121-1:2007

Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 12100:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14121-1:2007

Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 349 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna del av ISO 14121 fastställs allmänna principer som är avsedda att användas för att uppfylla de riskreduceringsmål som fastställs i ISO 12100-1:2003, avsnitt 5. Dessa principer för riskbedömning sammanför kunskaper om och erfarenhet av konstruktion, användning, incidenter, olyckor och skada som beror på maskinen, för att bedöma den risk som uppträder under de relevanta faserna i en maskins livscykel.
I denna del av ISO 14121 ges vägledning om den information som krävs för att möjliggöra den riskbedömning som ska utföras. Metoder för identifiering av risker samt bedömning och utvärdering av risker beskrivs.
Här ges även vägledning om hur man fattar beslut när det gäller maskinsäkerhet och om vilken typ av dokumentation som krävs för att verifiera den riskbedömning som utförs.
Den är inte tillämplig på de risker som husdjur, egendom eller miljön utsätts för.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.010)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14121-1:2007

Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 349 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-66890

Edition: 1

Approved: 9/13/2007

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 14121-1:2007

Replaces: SS-EN 1050

Replaced by: SS-EN ISO 12100:2010